AKTUALNOŚCI

19.10.2020 r.

ROZPOCZĘCIE NAUKI ZDALNEJ

W związku z rozwojem epidemii COVID-19 uczniowie Zespołu Szkół w Czerwieńsku rozpoczęli naukę zdalną na odległość.

31.08.2020 r.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.Na teren szkoły mogą wejść jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkoły, którzy jednocześnie nie wykazuje żadnych objawów chorobowych (kaszel, gorączka, duszności) oraz kiedy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
2.Wszystkie osoby przebywające wewnątrz budynku w przestrzeni wspólnej (hol, korytarze) muszą stosować się do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym m.in. zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub założenia na głowę przyłbicy ochronnej;
3.Uczniowie przebywający wewnątrz budynku w poszczególnych salach i gabinetach muszą stosować się do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną lub założenie na głowę przyłbicy ochronnej jest wówczas jedynie zalecane;
4.Przy wejściach do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynków szkoły są zobligowani do wykonania czynności dezynfekcji rąk, zgodnie z instrukcją;
5.Szkoła nie organizuje uroczystego apelu, rozpoczynającego rok szkolny. Uczniowie udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal;
6.Uczniowie spotykają się z wychowawcą klasy według następującego harmonogramu:
a)klasa I a (policyjna oraz pożarnicza) - godz. 10.00;
b)klasa I b (wojskowa) - godz. 10.00
c)klasa I c (kolejowa) - godz. 11.00
d)klasa II a (policyjna) - godz. 11.00
e)klasa II b (wojskowo - pożarnicza) - godz. 11.00
f)klasa II c (policyjna) - godz. 11.30
g)klasa II d (wojskowo - pożarnicza) - godz. 11.30
h)klasa II e i f (kolejowa) - godz. 12.00
i)klasa III a (policyjna i wojskowa) - godz. 10.00
7.Uczniowie przebywający na terenie budynku przebywają w określonych strefach, przypisanych do poszczególnych sal lekcyjnych. Zachowują przy tym dystans od innych osób min. 1,5 m;
8.Uczniowie po zakończeniu spotkania z wychowawcą klasy opuszczają budynek szkolny;
9.Wszelkie sprawy, wymagające kontaktu ucznia z sekretariatem szkoły dokonywane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem wychowawcy klasy;
10.W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą się kontaktować się ze szkołą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość;
11.Kontakt z sekretariatem szkoły odbywa się poprzez pocztę mailową: zsczerwiensk@czerwiensk.pl oraz pod numerem telefonu 68 3278 707;
12.Kontakt z dyrektorem szkoły odbywa się poprzez pocztę mailową: dyrektor.zsczerwiensk@czerwiensk.pl
13.Spotkanie rodziców z wychowawcami poszczególnych klas odbędzie się 07 września 2020 roku

24.08.2020 r.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020 / 2020

wykaz podręczników dla uczniów LO - wersja PDF

wykaz podręczników dla uczniów Technikum - wersja PDF

10.08.2020 r.

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW DOTYCZĄCA ODBIERANIA ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI / ANEKSU DO ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI / ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 

Informuję, że odbiór świadectwa dojrzałości / aneksu do świadectwa dojrzałości / zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będzie możliwy w Zespole Szkół w Czerwieńsku:

11.08.2020 r. w godz. 12.30 - 14.00

12.08.2020 r. w godz. 09.00 - 14.00

13.08.2020 r. w godz. 09.00 -  14.00

14.08.2020 r. w godz. 09.00 - 12.00

od 17.08.2020 r. w godz. 08.00 - 14.00

02.06.2020 r.

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW DOTYCZĄCA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 R. (WAŻNE)

Informacja dla maturzystów dotycząca przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku, będąca realizacją zapisów Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule (Warszawa 2019, aktualizacja 20 maja 2020 r.), stanowiących, że obowiązkiem Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego jest poinformowanie zdających w terminie do 02 czerwca 2020 r. o warunkach przebiegu egzaminu maturalnego, w tym o zasadach określonych w Wytycznych, oraz o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu maturalnego w 2020 r. (por. pkt 18.1.1b). (kliknij, by przeczytać)

plan sytuacyjny szkoły

Więcej informacji w zakładce DOKUMENTY / EGZAMIN MATURALNY

05.05.2020 r.

REKRUTACJA 2020 / 2021

TERAZ TWOJA KOLEJ!

(kliknij tutaj i zapisz się do TWOJEJ szkoły)

24.04.2020 r.

LIST LUBUSKIEJ KURATOR OŚWIATY

24 kwietnia 2020 r. Lubuska Kurator Oświaty p. Ewa Rawa skierowała list do Absolwentów Liceów i Techników, Dyrektorów i Nauczycieli województwa lubuskiego. (kliknij, by przeczytać)

Zespół Szkół w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

66-016 Czerwieńsk

tel. 68 3278 707

email: zsczerwiensk@czerwiensk.pl

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami
© 2020 Zespół Szkół w Czerwieńsku. All Rights Reserved.

Search