Rekrutacja - terminy

Rekrutacja 2020 / 2021

REKRUTACJA - TERMINY

Uczniowie - kandydaci do liceum i technikum:

15 czerwca - 10 lipca 2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

26 czerwca - 10 lipca 2020 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca - 04 sierpnia 2020 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 sierpnia - 18 sierpnia 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Ponadto uczniowie - kandydaci do technikum:

15 czerwca - 14 sierpnia 2020 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

WERSJA PDF (klinij tutaj)

Zespół Szkół w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

66-016 Czerwieńsk

tel. 68 3278 707

email: zsczerwiensk@czerwiensk.pl

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami
© 2020 Zespół Szkół w Czerwieńsku. All Rights Reserved.

Search