Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

rok szkolny 2019 / 2020

dr Przemysław Góralczyk

dyrektor Zespołu Szkół w Czerwieńsku,

nauczyciel historii

mgr Hanna Borowczyk

nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Beata Bykowska

nauczyciel geografii, etyki, wychowawca klasy I a

Marcin Ceglacki

nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Marta Derlatka

nauczyciel języka niemieckiego, infromatyki, wychowawca klasy I b

mgr Marlena Działabij - Drupka

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, wychowawca klasy II, pedagog szkolny

mgr Małgorzata Galik

nauczyciel języka polskiego

mgr Magdalena Grysiewicz

nauczyciel matematyki, fizyki

mgr inż. Zbigniew Jabłoński

nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Agnieszka Januszewicz

nauczyciel języka polskiego

mgr Łukasz Januszewicz

nauczyciel edukacji pożarniczej

mgr Krzysztof Kaczmar

nauczyciel edukacji wojskowej, edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, podstaw bezpieczeństwa, wychowawca klasy III b LOWP

mgr Marta Kaszewska

nauczyciel urlopowany

mgr Agnieszka Kędzia

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Zofia Konopacka

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr inż. Nina Kurłowicz

nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Aleksandra Kwaśniewska

nauczyciel chemii

mgr Anna Lipecka

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy III LOP, bibliotekarz

mgr Dorota Litwa

nauczyciel biologii

mgr Mirosław Nowakowski

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy I d

mgr Marek Olczyk

nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

mgr Piotr Puchała

nauczyciel edukacji policyjnej, warszatatów społeczno-prawnych

mgr Grzegorz Pukacki

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego, wychowawca klasy I ef

mgr Maciej Rutkowski

nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Skalska

nauczyciel matematyki

mgr Joanna Stanaszek

nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Sterczewska

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy I c

mgr Gerard Trybus

nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

mgr inż. Grażyna Uhman

nauczyciel fizyki, przedmiotów zawodowych

mgr Joanna Wojtaszek

nauczyciel zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania

mgr Stanisław Zimniewicz

nauczyciel muzyki, wiedzy o kulturze

***

Zespół Szkół w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

66-016 Czerwieńsk

tel. 68 3278 707

email: zsczerwiensk@czerwiensk.pl

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami
© 2020 Zespół Szkół w Czerwieńsku. All Rights Reserved.

Search