EGZAMIN MATURALNY

rok szkolny 2020 / 2021

 

5 lipca 2021 roku od godz. 08.30 będzie możliwe sprawdzenie wyników egzaminu maturalnego.

W tym celu należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl (kliknij tutaj)

Login i hasło dla tegorocznych Absolwentów zostały przekazane w dzienniku elektronicznym w osobnej wiadomości.

Godziny pracy sekretariatu szkoły w celu odebrania wyników egzaminu maturalnego:

05.07.2021 r. - poniedziałek - 12.00 - 14.00
06.07.2021 r. - wtorek - godz. 10.00 - 14.00
07.07.2021 r. - środa - godz. 10.00 - 14.00
08.07.2021 r. - czwartek - godz. 10.00 - 14.00
09.07.2021 r. - piątek - godz. 10.00 - 13.00

 

Wytyczne CKE, MEiN oraz GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego (kliknij tutaj)

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w „Formule 2021”
obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (kliknij tutaj)

AKTUALIZACJA
(informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja, 2,47 MB, PDF, język polski)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku (kliknij tutaj)

(komunikat_o_przyborach_e8_em_2021, 415 kB, PDF, język polski)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (kliknij tutaj)

(komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2021, 910 kB, PDF, język polski)

 

Karty matematyczne (kliknij tutaj) (tablice_matematyczne_2015, 2,71 MB, PDF, język polski) i fizykochemiczne (kliknij tutaj) (tablice_fizykochemiczne_2015_akt, 2,33 MB, PDF, język polski), dopuszczone komunikatem Dyrektora CKE z dnia 04.03.2015 roku, jako pomoce egzaminacyjne na "nowy" egzamin maturalny, przeprowadzany na podstawie programowej od 2015 r.