EGZAMIN MATURALNY

rok szkolny 2022 / 2023

 

Od 07 lipca 2023 roku (od godz. 08.30) będzie możliwe sprawdzenie wyników egzaminu maturalnego.

W tym celu należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl (kliknij tutaj)

Login i hasło dla tegorocznych Absolwentów zostały przekazane podczas egzaminu maturalnego.

Godziny pracy sekretariatu szkoły w celu odebrania wyników egzaminu maturalnego:

Tabela zawierająca informacje o terminach odebrania wyników egzaminu maturalnego
datadzień tygodniagodziny pracy sekretariatu
07.07.2023 r. piątek 12.00 - 13.00
10.07.2023 r. poniedziałek 10.00 - 13.00
11.07.2023 r.  wtorek 10.00 - 13.00
12.07.2023 r.  środa 10.00 - 13.00
13.07.2023 r.  czwartek 10.00 - 13.00
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie harmonogramu egzaminu maturalnego w 2023 r.
(kliknij tutaj)

(harmonogram_em_2023, 672 kB, PDF, język polski)

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w „Formule 2023” oraz w "Formule 2015"
obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
(kliknij tutaj)

(informacja_egzamin_maturalny_2023, 3,64 MB, PDF, język polski)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku
(kliknij tutaj)

(przybory_em_2023, 534 kB, PDF, język polski)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
(kliknij tutaj)

(komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2023, 1,60 MB, PDF, język polski)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 01 września 2021 r.
w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023
(kliknij tutaj)

(egzamin_ustny_język_polski_2023, 328 kB, PDF, język polski)

 

Wybrane wzory matematyczne (kliknij tutaj) (tablice_matematyczne_2023, 2,48 MB, PDF, język polski) i fizykochemiczne (kliknij tutaj) (tablice_fizykochemiczne_EM2023, 1,94 MB, PDF, język polski) dopuszczone komunikatem Dyrektora CKE, jako pomoce egzaminacyjne na egzamin maturalny przeprowadzany w "Formule 2023".

 

Wybrane wzory matematyczne (kliknij tutaj) (tablice_matematyczne_2015, 2,78 MB, PDF, język polski) i fizykochemiczne (kliknij tutaj) (tablice_fizykochemiczne_2015_akt, 2,33 MB, PDF, język polski), dopuszczone komunikatem Dyrektora CKE z dnia 04.03.2015 roku, jako pomoce egzaminacyjne na egzamin maturalny, przeprowadzany na podstawie programowej od 2015 r. do 2022 r. ("Formuła 2015)