EGZAMIN ZAWODOWY

rok szkolny 2022 / 2023

 

Tabela zawierająca informacje o terminach egzaminu zawodowego
datazawódkwalifikacjatermin egzaminu pisemnegotermin egzaminu praktycznego
IV f technik elektroenegetyk transportu szynowego TKO.06 12.01.2023 r. godz. 09.00 16.01.2023 r. godz. 08.00
IV e technik elektroenegetyk transportu szynowego TKO.05 (poprawkowy) 12.01.2023 r. godz. 12.00 nie dotyczy
III c technik transportu kolejowego TKO.07 02 - 07 czerwca 2023 r. (ustala dyrektor szkoły) 01 czerwca 2023 r.
III c technik pojazdów kolejowych TKO.09 02 - 07 czerwca 2023 r. (ustala dyrektor szkoły) 01 - 18 czerwca 2023 r. (ustala dyrektor szkoły)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 r.
(kliknij tutaj)

(harmonogram_ez_2023, 322 kB, PDF, język polski)

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu zawodowego
obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
(kliknij tutaj)

(informacja_egzamin_zawodowy_2023, 5,65 MB, PDF, język polski)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 06 grudnia 2022 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.
(kliknij tutaj)

(przybory_ez_pis_2023_zima, 205 kB, PDF, język polski)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 06 grudnia 2022 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.
(kliknij tutaj)

(przybory_ez_prakt_2023_zima, 302 kB, PDF, język polski)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023
(kliknij tutaj)

(komunikat_dostosowania_egzamin_zawodowy_2023, 413 kB, PDF, język polski)