GRONO PEDAGOGICZNE

rok szkolny 2020 / 2021

dr Przemysław Góralczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Czerwieńsku, nauczyciel historii

mgr Hanna Borowczyk - nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Dorota Budeń - nauczyciel geografii

mgr Beata Bykowska - nauczyciel geografii, wychowawca klasy II a

Marcin Ceglacki - nauczyciel przedmiotów zawodowych

lic. Maciej Cieślarczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Marta Derlatka - nauczyciel języka niemieckiego, infromatyki, podstaw przedsiębiorczości, wychowawca klasy II b

mgr Mirosław Długosz - nauczyciel przedmiotów zawodowych, informatyki

mgr Marlena Działabij - Drupka - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, wychowawca klasy III a, pedagog szkolny

mgr Małgorzata Galik - nauczyciel języka polskiego

mgr Magdalena Grysiewicz - nauczyciel matematyki, fizyki

mgr inż. Zbigniew Jabłoński - nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Agnieszka Januszewicz - nauczyciel języka polskiego

mgr Łukasz Januszewicz - nauczyciel edukacji pożarniczej

mgr Krzysztof Kaczmar - nauczyciel edukacji wojskowej, edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, podstaw bezpieczeństwa

mgr Marta Kaszewska - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Agnieszka Kędzia - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Zofia Konopacka - nauczyciel wychowania fizycznego

inż. Krzysztof Kostyszyn - nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Nina Kurłowicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Aleksandra Kwaśniewska - nauczyciel chemii

mgr Anna Lipecka - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarz

mgr Dorota Litwa - nauczyciel biologii, chemii

mgr Mirosław Nowakowski - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy II d

mgr Marek Olczyk - nauczyciel geografii, historii, historii i społeczeństwa

mgr Beata Perczyńska - pedagog szkolny

mgr Piotr Puchała - nauczyciel edukacji policyjnej

mgr Grzegorz Pukacki - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego, wychowawca klasy II ef

mgr Maciej Rutkowski - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy I a

mgr Mirosław Rutkowski - nauczyciel warsztatów społeczno-prawnych

mgr Małgorzata Skalska - nauczyciel matematyki, chemii

mgr Joanna Stanaszek - nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Sterczewska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy II c

mgr Artur Stojanowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Gerard Trybus - nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

mgr inż. Grażyna Uhman - nauczyciel fizyki, przedmiotów zawodowych

mgr Stanisław Zimniewicz - nauczyciel muzyki, wychowawca klasy I b