INFORMACJA

DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W CZERWIEŃSKU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani lub/oraz Pana/Pani dzieci jest Zespół Szkół w Czerwieńsku (66-016 Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 43b), w skład którego wchodzą Liceum Ogólnokształcące im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsk i Technikum w Czerwieńsku, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie tel. 68 3278 707.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  • niezbędnym do realizacji procesu edukacji w Zespole Szkół w Czerwieńsku zgodnie art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
  • niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, związanej z procesem edukacji – art. 6. Ust 1 lit. C RODO;
  • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 68 3278 707)
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
  • upoważnieni pracownicy szkoły;
  • podmioty i osoby świadczące na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne;
  • instytucje i podmioty ustawowo upoważnione, którym udostępnianie danych osobowych regulują odpowiednie przepisy prawa.
 1. Dane osobowe przechowywane są odpowiednio:
  • przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  • do czasu wycofania zgody (jeżeli wcześniej taka zgoda była).
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. W każdym czasie posiada Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane, które podaje Pan/Pani jest wymogiem ustawowym.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.