KLASY

rok szkolny 2021 / 2022

klasa I a - policyjna i pożarnicza

klasa I b - oddział przygotowania wojskowego

klasa I c T - technik pojazdów kolejowych, technik transportu kolejowego

klasa II a - policyjna i pożarnicza

klasa II b - oddział przygotowania wojskowego

klasa II c T - technik pojazdów kolejowych, technik transportu kolejowego

klasa III a - policyjna

klasa III b - wojskowa i pożarnicza

klasa III c - policyjna

klasa III d - wojskowa i pożarnicza

klasa III e T - technik elektroenergetyk transportu szynowego

klasa III f T - technik elektroenergetyk transportu szynowego