KLASY

rok szkolny 2020 / 2021

klasa I a - policyjna i pożarnicza

klasa I b - oddział przygotowania wojskowego

klasa I c T - technik pojazdów kolejowych, technik transportu kolejowego

klasa II a - policyjna

klasa II b - wojskowa i pożarnicza

klasa II c - policyjna

klasa II d - wojskowa i pożarnicza

klasa II e T - technik elektroenergetyk transportu szynowego

klasa II f G T - technik elektroenergetyk transportu szynowego

klasa III a - policyjna i wojskowa