REKRUTACJA

rok szkolny 2023 / 2024

 

 

Informacje o wynikach rekrutacji do szkoły:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
nastąpi 17 lipca 2023 r. o godz. 12.00
(system rekrutacji elektronicznej oraz tablica ogłoszeń w szkole)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dla osób, które dotychczas tego nie uczyniły)
od 17 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
nastąpi 21 lipca 2023 r. do godz. 14.00
(system rekrutacji elektronicznej oraz tablica ogłoszeń w szkole)

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W CZERWIEŃSKU
(WRAZ Z AKTUALNĄ OFERTĄ SZKOŁY)
(kliknij tutaj)

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO TECHNIKUM W CZERWIEŃSKU
(WRAZ Z AKTUALNĄ OFERTĄ SZKOŁY)
(kliknij tutaj)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych
(kliknij tutaj)

(terminy_rekrutacji_2023_2024_1, 460 kB, PDF, język polski)