REKRUTACJA

rok szkolny 2022 / 2023

 

Informacje o wynikach rekrutacji do szkoły:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
nastąpi 21 lipca 2022 r. o godz. 12.00
(system rekrutacji elektronicznej oraz tablica ogłoszeń w szkole)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dla osób, które dotychczas tego nie uczyniły)
od 21 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
nastąpi 01 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00
(system rekrutacji elektronicznej oraz tablica ogłoszeń w szkole)

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W CZERWIEŃSKU
(WRAZ Z AKTUALNĄ OFERTĄ SZKOŁY)
(kliknij tutaj)

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO TECHNIKUM W CZERWIEŃSKU
(WRAZ Z AKTUALNĄ OFERTĄ SZKOŁY)
(kliknij tutaj)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023
(kliknij tutaj)

(terminy_rekrutacji_2022_2023_1, 317 kB, PDF, język polski)